جستجو
امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

نمایندگان مجلس افغانستان ضمن ناکام خواندن پروسه صلح تاکید کردند که تنها جنگجویان گروه طالبان از این پروسه منفعت برده‌اند. ادامه خبر

برچسب ها