جستجو
امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

در ادامه اختلافات دو حزب سیاسی اصلی در آمریکا، این بار موضوع «ماسک‌زدن» عامل تفرقه میان آنان شده است. ادامه خبر

برچسب ها