جستجو
امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

هند تیک تاک، وی چت و بسیاری از برنامه‌های تلفن همراه چینی را به دنبال منازعه مرزی با چین مسدود کرده و کاربران هندی نمی‌توانند از این برنامه‌ها استفاده کنند. ادامه خبر

برچسب ها